Головне управління ДПС
у м. Києві
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

До уваги торговельних організацій! Столична податкова проводить конкурс по відбору продавців безхазяйного майна

опубліковано 18 листопада 2022 о 11:01

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє про проведення конкурсу по відбору суб’єктів господарювання для формування Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, на 2023 рік.

До Єдиного реєстру включаються суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, що є юридичними особами та платниками податку на додану вартість, які здійснюють реалізацію майна шляхом проведення біржових торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу.

Перше засідання комісії по розгляду заяв від суб’єктів господарювання щодо включення їх до Єдиного реєстру на 2023 рік відбудеться 09 грудня 2022 року у приміщенні Головного управління ДПС у м. Києві, за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 23.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають такі документи:

заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет;

копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання;

копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);

довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява;

копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);

баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.

Якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається.

Наголошуємо, що документи подаються у паперовому вигляді в 2-х примірниках, а також скан-копії у форматі PDF на flash носію.

Документи, які надаються до Головного управління ДПС у м. Києві, повинні містити: напис «Копія вірна», підпис особи, яка завірила копію (П.І.Б) та «мокру» печатку суб’єкта господарювання.

У заяві суб’єкта господарювання обов’язково вказати податкову, фактичну та поштову адреси, прізвище ім’я та по-батькові діючого керівника та головного бухгалтера, їх контактні телефони.

Вищезазначені документи суб’єктам господарювання необхідно подати до 03 грудня 2022 року на адресу Головного управління ДПС у м. Києві: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19, телефон для довідок: 520-61-76.

Основні критерії, які враховуються комісією при винесенні рішення про включення суб’єктів господарювання до Єдиного реєстру:

досвід роботи не менше одного року у сфері продажу;

членство на біржі (наявність біржового місця, брокерської контори на біржі), яка згідно з Положенням про умови і порядок проведення конкурсів з визначення уповноважених бірж з продажу майна, що перебуває у податковій заставі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 червня 2017 року № 611, має право організації і проведення біржових торгів та цільових аукціонів з реалізації майна платників податків, що перебуває у податковій заставі. Цей критерій не є обов’язковим для лісогосподарських та рибогосподарських підприємств у випадку реалізації виключно профільної продукції, а також підприємств роздрібної торгівлі;

наявність чистого прибутку у звіті про фінансові результати;

відсутність заборгованості за платежами перед бюджетами;

наявність у штатному розписі суб’єкта господарювання не менше трьох працівників;

відсутність порушень договірних зобов’язань щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, суб’єктами господарювання, які раніше перебували у Єдиному реєстрі;

наявність власних (орендованих) складських приміщень на території, що контролюється територіальною податковою службою, до якої суб’єкт господарювання подав заяву про включення до Єдиного реєстру;

наявність у суб’єкта господарювання офіційної сторінки або електронної адреси в мережі Інтернет (за можливості).

Договір про реалізацію майна із суб’єктом господарювання, включеним до Єдиного реєстру, укладається після розміщення його реквізитів на офіційній сторінці ДПС України в мережі Інтернет.