Головне управління ДПС
у м. Києві
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Подання суб’єктами господарювання ліквідаційної звітності. Форми ліквідаційного балансу

опубліковано 09 грудня 2019 о 13:40

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що платник податків зобов’язаний повідомляти контролюючим органам за місцем обліку такого платника про його ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення (крім випадків, коли обов’язок здійснювати таке повідомлення покладено законом на орган державної реєстрації).

При цьому, відповідно до п. 7 ст. 111 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості зі сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам ДПС документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку. До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає контролюючим органам звітність за останній звітний період.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам ДПС.

Враховуючи те, що окремої форми для ліквідаційного балансу не встановлено, то ліквідаційний баланс складається:

- юридичними особами усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ) за формою № 1;

- мікропідприємствами, малими підприємствами, які визнані такими відповідно до Закону України від 16.07.1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, за формою № 1-м або № 1-мс;

- суб’єктами бухгалтерського обліку в державному секторі за формою № 1-дс;

- банками за формою затвердженою Інструкцією про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженою постановою НБУ України від 24.10.2011 року № 373.

Отже, до зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов’язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана здійснювати розрахунок зобов’язань щодо таких податків, зборів, обов’язкових платежів, сплачувати їх і подавати відповідну звітність. При цьому ліквідатор складає та подає до органів ДПС податкову звітність за останній звітний період, на який припадає дата такої ліквідації (у тому числі якщо ліквідація припадає на середину звітного періоду), зокрема, податкову декларацію з податку на прибуток підприємств.

Податкова декларація з податку на прибуток підприємств подається за  звітний період квартал або рік в терміни, встановлені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

У поданій ліквідаційній податковій декларації з податку на прибуток у розділі «Особливі відмітки» обов’язково має бути позначка в рядку декларація «платника податку, що подає декларацію за останній податковий (звітний) рік у періоді, на який припадає дата його ліквідації».

Крім того, обов’язковим додатком до такої декларації та її невід’ємною частиною є фінансова звітність підприємства, що складається та подається відповідно до п. 46.2 ст. 46 ПКУ.