Як первинний водокористувач, що має дозвіл на спеціальне водокористування та використовує воду одночасно для виробничих та власних потреб, обчислює рентну плату за спеціальне використання води?Розділ: Новини