Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Управління податкового аудиту у сфері торгівлі та послуг

опубліковано 26 травня 2023 о 09:07

Індекс та назва управління:
26-15-07-02 Управління податкового аудиту у сфері торгівлі та послуг

Начальник управління:
Кравчук Олена Всеволодівна

Структура управління:
відділ перевірок у сфері торгівлі
відділ перевірок у сфері послуг
відділ перевірок у сфері транспорту
відділ перевірок у телекомунікаційній та ІТ сферах
відділ перевірок у сфері побутових послуг
відділ перевірок у сфері маркетингу та реклами

Основні завдання управління:

- здійснення відповідного контролю та забезпечення проведення планових та позапланових документальних перевірок підприємств з питань дотримання платниками податків – юридичними особами вимог чинного податкового законодавства, правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати до бюджетів податків, зборів (обов’язкових платежів);

- організація та проведення документальних (виїзних/невиїзних, планових/позапланових) перевірок юридичних осіб у сфері торгівлі та послуг та інших галузей економіки;

- проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платника податків за показниками податкової та фінансової звітності, зовнішньоекономічними операціями, товарно-грошовими потоками, схемами ухилення від оподаткування та внесення структурним підрозділам ГУ пропозицій щодо доцільності проведення документальних перевірок платників податків;

- збір та аналіз інформації щодо платників податків, створення інформаційних баз даних;

- розгляд звернень платників податків та надання відповідей на них.

Основні функції управління:

- організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;

- формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації;

- організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ (у межах компетенції структурного підрозділу);

- здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення (у межах компетенції);

- застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску за порушення законодавства з єдиного внеску;

- підготовка пропозицій до розпорядчих документів ДПС та нормативно-правових актів з питань контрольно-перевірочної роботи;

- аналітично-інформаційне забезпечення контрольно-перевірочної роботи;

- участь у процесах обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав за запитом з питань, віднесених до компетенції структурного підрозділу;

- аналіз ризиків у частині формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків;

- координація роботи ГУ щодо складання та виконання плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків;

- проведення документальних перевірок;

- організація проведення фактичних перевірок платників податків;

- здійснення контролю за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги;

- ведення обліку податків, зборів, платежів, єдиного внеску та моніторинг обліково-звітних показників;

- супроводження механізму сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску з використанням єдиного рахунку;

- надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства;

- забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;

- застосування адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банку.

Контактний телефон управління: 
457-00-26; IP (Cisco) -27-10