Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Інформаційно-аналітичне управління податкового аудиту

опубліковано 26 травня 2023 о 09:07

Адреса управління:
м. Київ, вул. Смілянська, 6.

Індекс та назва управління:
07-05, Інформаційно-аналітичне управління податкового аудиту.

Начальник управління:
САНЖАРІВСЬКИЙ Олександр Васильович.

Структура управління:

Відділ планування податкового аудиту;

Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення;

Відділ аналізу податкових ризиків;

Відділ якості контрольно-перевірочної роботи;

Відділ координації  податкового аудиту;

Відділ звітності контрольно-перевірочної роботи;

Відділ супроводження контрольно-перевірочної роботи.

Основні завдання управління:

проведення аналізу фінансово-господарської діяльності платників податків за показниками податкової та фінансової звітності, зовнішньоекономічними операціями, товарно-грошовими потоками, схемами ухилення від оподаткування та внесення структурним підрозділам ГУ пропозицій щодо доцільності проведення документальних перевірок платників податків;

здійснення відповідного контролю та забезпечення охоплення перевірками відокремлених підрозділів (філій) та дочірніх підприємств, які входять до складу головного підприємства, включеного до плану-графіка перевірок;

інформаційно-аналітичне забезпечення проведення перевірок за даними інформаційних баз даних ДПС;

проведення аналізу причин та оцінка фактів порушень податкового законодавства щодо використання суб’єктами господарювання схем штучного збільшення валових витрат, податкового кредиту з ПДВ, утворення збитковості/малоприбутковості, заниження доходу/податкових зобов’язань з ПДВ, виявлених у ході документальних перевірок, тощо. Узагальнення цих матеріалів, підготовка та надання їх до ДПС;

надання методологічної допомоги з питань проведення документальних перевірок та оформлення їх результатів;

розгляд звернень платників податків та надання відповідей на них.

Основні функції управління:

організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;

формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації;

організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ  (у межах компетенції структурного підрозділу);

здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення (у межах компетенції);

застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасність подання звітності, встановленої законодавством, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, та за результатами проведення перевірок платників податків, штрафних (фінансових) санкцій до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) за порушення законодавства з єдиного внеску;

підготовка пропозицій до розпорядчих документів ДПС та нормативно-правових актів з питань контрольно-перевірочної роботи;

аналітично-інформаційне забезпечення контрольно-перевірочної роботи;

участь у процесах обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав за запитом з питань, віднесених до компетенції структурного підрозділу;

аналіз ризиків у частині формування плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків;

координація роботи ГУ щодо складання та виконання плану-графіка проведення планових документальних перевірок платників податків;

проведення документальних перевірок;

організація проведення фактичних перевірок платників податків;

здійснення контролю за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги;

ведення обліку податків, зборів, платежів, єдиного внеску та моніторинг обліково-звітних показників;

супроводження механізму сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків, зборів, інших платежів та єдиного внеску з використанням єдиного рахунку;

надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства;

забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;

застосування адміністративного арешту (арешту) майна платників податків та/або зупинення видаткових операцій на їх рахунках у банку;

здійснення перевірок фінансових агентів з питань дотримання ними вимог щодо виконання процедур належної комплексної перевірки та подання звітності СRS.