Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Управління правового забезпечення

опубліковано 26 травня 2023 о 09:05

Адреса управління:
04116, м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19.

Індекс та назва управління:

26-15-05  Управління правового  забезпечення

Начальник управління:

Коваленко Андрій Олександрович

Структура управління:
-  Відділ правового супроводження діяльності;
-  Відділ супроводження судових спорів із загальних питань;
-  Відділ супроводження судових спорів за матеріалами позапланових перевірок;
-  Відділ супроводження судових спорів за матеріалами планових перевірок;
-  Відділ супроводження судових спорів за матеріалами інших видів перевірок;
-  Відділ супроводження судових спорів щодо відмови у реєстрації податкових накладних;
-  Відділ супроводження судових спорів за матеріалами фактичних та камеральних перевірок;
-  Відділ інформаційно-аналітичної роботи;
-  Відділ координації діяльності.

Основні завдання і функції управління:

Основними завданнями Управління є:
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, нормативних актів ДПС та ГУ його працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
- забезпечує самопредставництво ДПС, ГУ у судах через начальника ДПС, ГУ, а також без окремого доручення начальника ДПС, ГУ через його заступників та державних службовців підрозділу правової роботи ДПС, ГУ відповідно до положень про такі підрозділи, які забезпечують самопредставництво інтересів ДПС, ГУ в судах без окремого доручення начальника ДПС, ГУ;
- здійснення узагальнення та аналізу судової практики за результатами розгляду справ у судах;
- підготовка пропозицій щодо вдосконалення податкового законодавства та законодавства з питань адміністрування єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, розробка та надання пропозицій щодо нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції органу;
- забезпечення захисту прав і законних інтересів платників податків і громадян під час оскарження ними рішень органів ДПС, якщо вони обмежують їх права, установлені законами України, в адміністративному порядку.

Основними функціями Управління є:
- Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ;
- Здійснення у випадках, передбачених законом, провадження у справах про адміністративні правопорушення (у межах компетенції) ;
- Надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства;
- Забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України;
- Забезпечення законності діяльності ГУ;
- Представництво інтересів у судах;
- Делегування повноважень;
- Організація роботи територіального органу;
- Поточне планування діяльності ГУ;
- Організація проведення нарад (заслуховувань) керівництва ГУ;
- Організація та здійснення системного автоматизованого    контролю, системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних завдань;
- Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ при виконанні контрольних завдань ;
- Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ;
-  Загальне діловодство;
- Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів
- Забезпечення співпраці та комунікацій з  громадськістю та бізнес-спільнотою;
- Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;
- Участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДПС та її територіальних органів;
- Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет;
- Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ;
- Реєстрація та облік платників податків;
- Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;
- Організація особистого прийому громадян керівництвом ГУ посадовими особами структурних підрозділів ГУ;
- Забезпечення доступу до публічної інформації;
- Організація розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів;
- Інформаційно-аналітичне забезпечення;
- Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем у ГУ;
- Розробка програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) за дорученням ДПС;
- Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків у ГУ;
- Організація та контроль за правомірністю бюджетного відшкодування ПДВ (у межах компетенції структурного підрозділу) ;
- Моніторинг надходжень платежів;
- Ведення обліку податків, зборів, платежів, єдиного внеску та моніторинг обліково-звітних показників;
- Складання звітності та інформування  органів місцевого самоврядування щодо стану розрахунків платників  із бюджетом, сплати єдиного внеску;
- Представництво інтересів у судах;
- Організація протокольного забезпечення заходів щодо прийому іноземних делегацій в ДПС та заходів щодо закордонних відряджень співробітників;
- Стратегічне управління розвитком ДПС;
- Участь у супроводженні виконання, прийнятті наукових результатів та моніторингу впровадження науково-дослідних робіт;
- Участь у розробці системи показників ефективності роботи (КРІ) територіальних органів ДПС;
- Здійснення управління об’єктами державної власності;
- Отримання від органів, що здійснюють державний фінансовий контроль, матеріалів ревізій та іншої інформації в разі виявлення фактів порушення законодавства;
- Загальна координація, організація роботи та взаємодія структурних підрозділів  ГУ щодо здійснення перевірок (ревізій, аудитів тощо), які проводяться Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном, правоохоронними органами та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок, а також з інших питань взаємодії з правоохоронними органами;
- Забезпечення охорони державної таємниці в ГУ;
- Участь у роботі сервісу "Пульс";
- Розгляд звернень, що надійшли з державної установи "Урядовий контактний центр".