Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Нововведення Закону №466: Змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок

опубліковано 30 червня 2020 о 15:10

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Законом України від 16.01.2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) внесено ряд змін, які стосуються проведення документальних перевірок юридичних осіб, зокрема, змінено підстави для проведення документальних позапланових перевірок.

Так, з 23.05.2020 року підставами для проведення документальної позапланової перевірки є, зокрема:

- неподання платником податків в установлений законом термін податкової декларації, розрахунків, звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням відповідно до пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), якщо їх подання передбачено законом. Це надасть можливість організувати такі перевірки у разі неподання платником податків звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням.

- отримання інформації, що свідчить про ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік. Ця норма запроваджена з метою податкового контролю, у тому числі контролю за постановкою на облік представництв нерезидентів.

Крім цього, з 23.05.2020 року з ПКУ виключено норму, згідно якої документальна позапланова перевірка проводилась контролюючим органом на підставі отриманого судового рішення (слідчого судді) про призначення перевірки, винесене ними відповідно до закону.

З 01.07.2020 року підставою для проведення документальної позапланової перевірки є отримання контролюючим органом після проведення документальної планової перевірки або документальної позапланової перевірки інформації та/або документів від іноземних державних органів, які стосуються питань, що були охоплені під час попередніх перевірок платника податків та свідчать про порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. Така перевірка проводиться виключно щодо питань, що стали підставою для проведення такої перевірки.

Така норма надає можливість контролюючому органу повернутися у вже перевірений період у випадку отримання від іноземних державних органів інформації, яка свідчить про наявність порушень та дозволить підвищити ефективність організації перевірок з питання оподаткування доходів нерезидентів, отриманих на території України (особливо це стосується вивчення цього питання під час планових перевірок).

З 01.01.2021 року документальна позапланова перевірка може бути проведена у разі, якщо платником податків подано в установленому порядку контролюючому органу заперечення до акта перевірки в порядку, визначеному пунктом 86.7 статті 86 ПКУ, або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження.

При цьому, внесено зміни щодо врегулювання процедури видання контролюючими органами наказів при організації перевірки на цій підставі, а саме, наказ про проведення документальної позапланової перевірки із зазначених підстав видається:

у разі розгляду заперечення до акта перевірки, - контролюючим органом, який проводив перевірку;

під час проведення процедури адміністративного оскарження – контролюючим органом вищого рівня, який розглядає скаргу платника податків. На підставі наказу контролюючим, якому доручено здійснення перевірки, додатково видається наказ у порядку, передбаченому пунктом 81.1 ст. 81 ПКУ.

Слід зазначити, що Законом № 466 також врегульовано питання щодо здійснення позапланових перевірок при проведенні службових розслідувань стосовно працівників органів ДПС. Зокрема, передбачено призначення такої перевірки контролюючим органом вищого рівня у випадку, коли стосовно посадових осіб контролюючого органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку зазначеного платника податків, розпочато дисциплінарне провадження (раніше було службове розслідування) або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. При цьому внесено зміни щодо процедури видання контролюючими органами наказів при організації перевірки на цій підставі, а саме передбачено, що про проведення такої документальної позапланової перевірки видається наказ контролюючим органом вищого рівня, на підставі якого контролюючим органом, якому доручено здійснення перевірки, додатково видається наказ у порядку, передбаченому пунктом 81.1 с. 81  ПКУ.