Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Які податкові наслідки виникають у платника податку на прибуток у разі зменшення статутного капіталу?

, опубліковано 08 листопада 2022 о 09:37

Головне    управління   ДПС  у  м. Києві   повідомляє,  що  з 01 січня 2021 року зменшення статутного капіталу, яке відповідно призводить до зменшення нерозподіленого прибутку, прирівнюється з метою оподаткування до дивідендів.

Відповідно до діючих положень пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України дивідендами вважається платіж, що здійснюється юридичною особою, у тому числі емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Для цілей оподаткування до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом чистого прибутку (його частини).

Починаючи з 01 січня 2021 року, згідно зі змінами, внесеними до ПКУ Законом України від 16 січня 2020 року № 466, виплата в грошовій або негрошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника – нерезидента України у зв'язку зі зменшенням статутного капіталу, викупом юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходом учасника зі складу господарського  товариства або іншої аналогічної операції між юридичною особою та її учасником, у розмірі, що призводить до зменшення нерозподіленого прибутку юридичної  особи,  і  з  метою оподаткування прирівнюється до дивідендів (пп. 57.1 прим.1.6 п. 57.1 прим.1 ст. 57 ПКУ).

При цьому, починаючи з 01 січня 2021 року, згідно із Законом України від  14 липня 2020 року  № 786, п. 57.1 прим.1 ст. 57 ПКУ доповнено новим пп. 57.1 прим.1.7, відповідно до якого авансові внески не справляються/не нараховуються на суми операцій, які для цілей податкування прирівнюються до дивідендів відповідно до абз. 4 – 7 пп. 14.1.49 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Тож, у разі викупу юридичною особою корпоративних прав у власному статутному капіталі, виходу учасника зі складу господарського товариства, зменшення статутного капіталу, що призводить до зменшення нерозподіленого   прибутку  юридичної  особи  у  відносинах  із   засновниками – нерезидентами  починаючи з 01 січня 2021року суми такого зменшення прирівнюються з метою оподаткування до дивідендів, але авансові внески на такі суми не нараховуються.

Підписатися на YouTube-канал Головного управління ДПС у м. Києві:

https://cutt.ly/UgBni5e    

Комунікаційна податкова платформа для громадськості та бізнес-спільноти:  kyiv.ikc@tax.gov.ua

Підписатися на телеграм-канал ДПС:

https://t.me/tax_gov_ua