Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Відповідальність за порушення термінів розрахунків у сфері ЗЕД

, опубліковано 01 березня 2023 о 08:22

Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що Національний банк України має право встановлювати: граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів; винятки та (або) особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів та (або) галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України; граничні суми операцій з експорту та імпорту товарів, на які поширюються встановлені відповідно до Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» із змінами та доповненнями граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (частина перша ст. 13 Закону № 2473).

Згідно з частиною третьою ст. 13 Закону № 2473 у разі встановлення Національним банком України граничного строку розрахунків за операціями резидентів з імпорту товарів їх поставка має здійснюватися у строки, зазначені в договорах, але не пізніше встановленого Національним банком України граничного строку розрахунків з дня здійснення авансового платежу (попередньої оплати).

Водночас, частиною п’ятою ст. 13 Закону № 2473 встановлено, що порушення резидентами строку розрахунків, встановленого згідно із ст. 13 Закону № 2473, тягне за собою нарахування пені за кожний день прострочення в розмірі 0,3 відсотка суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару) у національній валюті (у разі здійснення розрахунків за зовнішньоекономічним договором (контрактом) у національній валюті) або в іноземній валюті, перерахованій у національну валюту за курсом Національного банку України, встановленим на день виникнення заборгованості. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати суми неодержаних грошових коштів за договором (вартості недопоставленого товару). 

У разі порушення граничного строку розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів нарахування пені розпочинається з першого дня після закінчення такого строку та здійснюється за кожний день прострочення, включаючи день завершення валютного нагляду відповідно до п. 9 розд. ІІІ Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, затвердженої постановою НБУ від 02 січня 2019 року № 7.

Відповідно до частини восьмої ст. 13 Закону № 2473 центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за результатами перевірки стягує у встановленому законом порядку з резидентів пеню, передбачену частиною п’ятою ст. 13 Закону № 2473.

Водночас, Законом України від 12 травня 2022 року № 2260-ІХ, який набрав чинності 27 травня 2022 року, внесено зміни до ст. 16 Закону № 2473, зокрема, доповнено п. 13.

Так,  п. 13 ст. 16 Закону № 2473 встановлено, що відповідальність, передбачена частиною п’ятою ст. 13 Закону № 2473, не застосовується до резидентів – суб’єктів господарювання, що вчинили відповідне правопорушення, якщо імпортні операції не можуть бути завершені внаслідок дії постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з російської федерації» від 9 квітня 2022 року № 426.

Постановою № 426, яка набрала чинності 11 квітня 2022 року, запроваджено заборону ввезення на митну територію України товарів з російської федерації.

Отже, до резидентів, які під час проведення імпортних операцій з резидентами російської федерації допустили порушення законодавчо-встановлених строків розрахунків за операціями з імпорту товарів, відповідальність, передбачена частиною п’ятою ст. 13 Закону № 2473, не застосовується з 27 травня 2022 року.

Підписатися на YouTube-канал Головного управління ДПС у м. Києві:

https://cutt.ly/UgBni5e

Комунікаційна податкова платформа для громадськості та бізнес-спільноти:

kyiv.ikc@tax.gov.ua

Підписатися на телеграм-канал ДПС:

https://t.me/tax_gov_ua