Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Основні вимоги до застосування методів трансфертного ціноутворення щодо сировинних товарів

опубліковано 05 травня 2023 о 12:17

Державна податкова служба України нагадує, що 1 січня 2021 року набрав чинності перелік сировинних товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1221 «Про затвердження переліку сировинних товарів та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 616».

Відтак, з 01.01.2021 повноцінно запрацювали запровадженні Законом України від 16.01.2020 № 446-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» правила трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) для сировинних товарів.

Відповідно до цих правил основними вимогами щодо застосування методів ТЦ для сировинних товарів є:

- застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни є обов'язковим для визначення відповідності умов контрольованих операцій (далі – КО) із сировинними товарами принципу «витягнутої руки» (імперативна норма);

- застосування інших методів ТЦ має бути обґрунтовано неможливістю застосування методу порівняльної неконтрольованої ціни;

- доцільність переходу до методів рентабельності (розподілу прибутку) має бути обґрунтованим відповідно до фактів та обставин здійснення КО;

- у разі незастосування методу порівняльної неконтрольованої ціни платник податків має розкрити ланцюг постачання до першої непов'язаної особи (особи, що не відповідає критеріям, визначеним в п.п. 39.2.1.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового кодексу України, далі – Кодекс) із зазначенням рівня рентабельності;

- у випадку нерозкриття ланцюга постачання контролюючий орган має право самостійно визначити відповідність цін принципу «витягнутої руки» за методом порівняльної неконтрольованої ціни.

З метою недопущення спірних ситуацій, уникнення судових спорів та для формування єдиних методологічних підходів для платників податків та контролюючих органів під час визначення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» щодо сировинних товарів згідно з нормами Кодексу були розроблені відповідні Порядки (наказ Міністерства фінансів України від 18.01.2022 № 19), які набрали чинності з 01.01.2023.

Застосування Порядків має на меті методологічне врегулювання з таких питань:

- визначення дати контрольованої операції (укладання контракту, переходу права власності);

- визначення потенційно зіставних операцій (внутрішні та зовнішні зіставні);

- визначення та внесення коригувань для забезпечення зіставності.

Наголошуємо, що Порядки надають можливість:

платникам проводити самостійне коригування податкових зобов’язань за результатами перегляду ціни КО, мінімізуючи необхідність проведення перевірок;

платникам та контролюючим органам визначати відповідність принципу «витягнутої руки» із застосуванням єдиних підходів.

Слід зазначити, що вказані Порядки не встановлюють нового регулювання, а якісніше розкривають мету та принципи контролю за ТЦ, тому можуть використовуватись як інструментарій аналізу КО за попередні звітні періоди. Основні вимоги застосування методів ТЦ щодо сировинних товарів та послідовність дій, визначена в Порядках, міститься в наведених презентаційних матеріалах.

Отже, застосування Порядків при встановленні відповідності умов КО щодо сировинних товарів принципу «витягнутої руки» здійснюється з урахуванням вимог законодавства всіма платниками податків, які проводять експортно-імпортні операції з сировинними товарами в межах КО.