Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Чи застосовується обмеження по розрахунках в готівковій формі у розмірі до 50000 гривень, які пов’язані з реалізацією робіт (послуг), наданих юридичною особою фізичним особам, на розрахункові операції, які проводяться через термінал – еквайрінг за допомог

, опубліковано 26 вересня 2023 о 09:54

Чи застосовується обмеження по розрахункових операціях в готівковій формі у розмірі до 50000 гривень уключно, які безпосередньо пов’язані з реалізацією робіт (послуг), наданих юридичною особою, фізичним особам, на розрахункові операції, які проводяться через термінал – еквайрінг за допомогою банківських платіжних карток?

Головне   управління   ДПС   у   м. Києві  повідомляє, що порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності, фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність, фізичними особами, а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (із змінами та доповненнями) (далі – Положення № 148).

За визначенням, наведеним у пункті 3 розділу І Положення № 148, готівка – грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні банкноти та монети, які є платіжними засобами);

Готівкові розрахунки/розрахунки готівкою – платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна.

Відповідно до п. 6 розділу ІІ Положення № 148, суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень уключно;

2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.

Суб'єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов'язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в п. 6 розд. II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.

Згідно  ст. 1 розд. І Закону України «Про платіжні послуги» від 30 червня 2021 року № 1591-ІХ (із змінами та доповненнями), електронний платіжний засіб – платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом;

Платіжна картка – електронний платіжний засіб у вигляді пластикової чи іншого виду картки.

З огляду на вимоги вказаних вище норм законодавства, надаючи відповідь на поставлене питання повідомляємо, що обмеження щодо граничної суми розрахунків готівкою не поширюється на розрахунки, які проводяться із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток).

Підписатися на YouTube-канал Головного управління ДПС у м. Києві: 
https://cutt.ly/UgBni5e

Комунікаційна податкова платформа для громадськості та бізнес-спільноти: 
kyiv.ikc@tax.gov.ua

Підписатися на телеграм-канал ДПС: 
https://t.me/tax_gov_ua