Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Управління податкових сервісів

опубліковано 26 травня 2023 о 09:12

Адреса управління:
04116 м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19

Індекс та назва управління:
26-15-12 Управління податкових сервісів

Начальник управління:       
Лаврик Марія Вікторівна

Структура управління:
Відділ обліку платників – юридичних осіб
Відділ обліку платників – самозайнятих осіб
Відділ обліку об’єктів оподаткування
Відділ ведення реєстрів
Відділ реєстрації за окремими видами податків
Відділ ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків
Відділ розгляду звернень державних органів
Відділ податкових сервісів
Відділ організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг
Відділ організації електронного документообігу

Основні завдання  управління:
-  здійснення контролю шляхом ведення обліку платників податків з метою створення умов для контролю за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою сплати податків, зборів, нарахованих фінансових санкцій, дотриманням податкового та іншого законодавства;
- здійснення контролю за повнотою, достовірністю та актуальністю реєстраційних та облікових даних інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та складових частин такого банку даних, а також Реєстру самозайнятих осіб;
- здійснення розгляду звернень громадян та юридичних осіб з питань, що належать до компетенції Управління;
-  забезпечення реєстрації платників ПДВ;
- організація та контроль за обліком об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
-  організація реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового;
-  організація та контроль обліку рахунків платників податків;
- організація і контроль за реєстрацією та обліком реєстраторів розрахункових операцій; книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок;
-  організація обліку платників єдиного внеску;
-  організація та контроль за наданням адміністративних послуг;
-  організація робіт із приймання і комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності;
- приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників засобами комунікацій;
-  ведення реєстру страхувальників;
-  ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції;
-  формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації;
-  організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ;
-  організація сервісного обслуговування платників;
- організація роботи з опрацювання в межах компетенції методологічних помилок, виявлених платниками податків, технічним адміністратором та/або методологом Електронного кабінету під час роботи в Електронному кабінеті. 

Функції управління:

«Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ»
«Реєстрація та облік платників податків»
«Реєстрація фізичних осіб – платників податків, формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб – платників податків»
«Забезпечення реєстрації платників ПДВ»
«Реєстрація платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового»
«Організація та контроль за обліком об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням»
«Організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин щодо інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням»
«Організація та контроль за обліком рахунків платників податків»
«Реєстрація та облік реєстраторів розрахункових операцій, програмних реєстраторів розрахункових операцій, книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок»
«Організація обліку платників єдиного внеску»
«Надання адміністративних послуг, координація та контроль за їх наданням»
«Організація робіт із приймання і комп’ютерної обробки податкової та іншої звітності»
«Приймання податкової, фінансової та іншої звітності платників засобами комунікацій»
«Ведення реєстру страхувальників»
«Ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об’єднаних сил (ООС)»
«Формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації»
«Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до законодавства в ГУ»
«Організація сервісного обслуговування платників та діяльності Центрів обслуговування платників»
«Інформаційно-аналітичне забезпечення»
«Організація функціонування системи електронного адміністрування податку на додану вартість»
«Надання консультацій з питань податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску та іншого законодавства»
«Забезпечення розгляду запитів і звернень народних депутатів України»

Облік осіб-нерезидентів, зареєстрованих як платники ПДВ, контроль за дотриманням чинного законодавства в частині своєчасності і повноти нарахування та сплати ПДВ особами – нерезидентами
«Делегування повноважень»
«Організація роботи територіального органу»
«Поточне планування діяльності ГУ»
«Організація проведення нарад (заслуховувань) керівництва ГУ»
«Організація та здійснення системного автоматизованого контролю, системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ контрольних завдань»
«Здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ при виконанні  контрольних завдань»
«Забезпечення діяльності Дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ ГУ»
«Загальне діловодство»
«Укомплектування, зберігання, облік та використання архівних документів»
«Забезпечення співпраці та комунікацій з громадськістю та бізнес-спільнотою»
«Організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС»
«Участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДПС та її територіальних органів»
«Забезпечення інформування громадськості про реалізацію податкової політики та політики у сфері адміністрування єдиного внеску через мережу Інтернет»
«Інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ»
«Організація особистого прийому громадян керівництвом ГУ посадовими особами структурних підрозділів ГУ»
«Забезпечення доступу до публічної інформації»
«Організація розгляду звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації, контроль за їх виконанням та опрацювання вихідних документів»
«Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем у ГУ»
«Розробка програмного забезпечення інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) за дорученням ДПС»
«Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків у ГУ»
«Забезпечення законності діяльності ГУ»
«Представництво інтересів у судах»
«Організація протокольного забезпечення заходів щодо прийому іноземних делегацій в ДПС та заходів щодо закордонних відряджень співробітників»
«Стратегічне управління розвитком ДПС»
«Участь у супроводженні виконання, прийнятті наукових результатів та моніторингу впровадження науково-дослідних робіт»
«Участь у розробці системи показників ефективності роботи (КРІ) територіальних органів ДПС»
«Отримання від органів, що здійснюють державний фінансовий контроль, матеріалів ревізій та іншої інформації в разі виявлення фактів порушення законодавства»
«Загальна координація, організація роботи та взаємодія структурних підрозділів  ГУ щодо здійснення перевірок (ревізій, аудитів тощо), які проводяться Рахунковою палатою та її територіальними управліннями по м. Києву, областях, Автономній Республіці Крим та м. Севастополю, Державною аудиторською службою України та її територіальними органами, Мінфіном, правоохоронними органами та іншими органами, уповноваженими відповідно до законодавства на проведення перевірок, а також з інших питань взаємодії з правоохоронними органами»
«Забезпечення охорони державної таємниці в ГУ»
«Розгляд звернень, що надійшли з державної установи "Урядовий контактний центр"»