Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Застосування штрафних санкцій до податкового агента

опубліковано 27 серпня 2020 о 14:54

Головне управління ДПС у м. Києві повідомляє, що відповідно до Податкового кодексу України (далі - ПКУ) податковими агентами щодо податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) та військового збору є: юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок  до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм (підпункт 14.1.180 пункту 14.1 статті 14 ПКУ).

Порядок та строки сплати ПДФО та військового збору до бюджету податковим агентом визначено ст.168 ПКУ, згідно якої ПДФО та військовий збір сплачується до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу. У разі якщо оподатковуваний дохід нараховується, але не виплачується, ПДФО та військовий збір слід перерахувати до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, у якому відбулося таке нарахування.

Якщо оподатковуваний дохід надається в негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, то ПДФО та військовий збір сплачуються (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Відповідальність за порушення податковим агентом своїх обов’язків щодо подання податкової звітності за формою 1-ДФ.

Згідно з правилами, передбаченими п. 119.1 ст. 119 ПКУ, неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності за формою 1-ДФ, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 020 гривень.

Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 2 040 гривень.

Одночасно, на посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за неподання або подання з порушенням термінів податкової звітності за формою 1-ДФ може бути накладено адміністративний штраф (ст. 38 Кодексу про Адміністративні Правопорушення (далі – КпАПП)  та на підставі ст. 1634 КпАПП призначена міра відповідальності у розмірі від 2 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (далі - НМДГ), при повторному порушенні протягом року - від 3 до 5 НМДГ.

Разом з тим, відповідно до п. 119.3 ст. 119 ПКУ штрафи не застосовуються у випадках, якщо помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності за формою 1-ДФ були виправлені податковими агентами самостійно, у тому числі протягом 30 календарних днів з дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом (дані повідомлення можливо переглянути у електронному кабінеті платника податку).

Відповідальність за порушення податковим агентом своїх обов’язків щодо нарахування та сплати ПДФО та військового збору.

У разі виявлення контролюючим органом факту несплати, несвоєчасної сплати або недоплати ПДФО та військового збору на податкового агента чекають санкції.

1.  Якщо наявна заборгованість з виплати оподаткованого доходу, а ПДФО та військовий збір до бюджету несплачено, несвоєчасно сплачено або недоплачено, а граничний строк для їх сплати минув, до податкового агента застосовують штрафні санкції відповідно до ст. 126 ПКУ, а саме:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

2. Якщо заборгованість з виплати оподаткованого доходу відсутня до податкового агента який не сплатив ПДФО та військовий збір, а граничний строк для їх сплати минув, застосовують штрафні санкції відповідно до ст. 127 ПКУ, а саме: 

- ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

- ті самі дії, вчинені повторно протягом 1 095 днів тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

- дії, вчинені протягом 1 095 днів втретє та більше тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків.

3.  У випадку, коли податковий агент не нарахував (неправильно розрахував) суму ПДФО та військового збору, що в свою чергу, призвело до помилки у вигляді недоплати податку до бюджету, то в такому випадку податковий агент несе відповідальність на підставі ст. 127 ПКУ.

4. За вчиненні порушення застосовується нарахування пені за кожен календарний день прострочення, згідно з правилами, установленими ст. 129 ПКУ.

Одночасно, для посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також на громадян — суб’єктів підприємницької діяльності за не нарахування, неутримання та/або несплату (неперерахування) податків на підставі ст. 1634 КпАПП призначена міра відповідальності у розмірі від 2 до 3 НМДГ, та повторно протягом року від 3 до 5 НМДГ.

За ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в значних розмірах, посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни — суб’єкти підприємницької діяльності несуть відподальність відповідно до ст. 212 Кримінального кодексу України.