Головне управління ДПС
у м. Києві
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Заповнюємо звітність з плати за землю без помилок

, опубліковано 04 серпня 2021 о 08:17

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (далі – Декларація) заповнюється з урахуванням приміток.

Форма такої Декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 червня 2015 року № 560.

У разі наявності в Декларації відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, зокрема:

у  колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів України від 23 липня 2010 року № 548, який має відповідати документам, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками (арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ);

у колонці 3 вказується вид права на земельну ділянку: 1 – власність; 2 – постійне користування; 3 – оренда.

При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розд. І Декларації проставляється вид права “1” (якщо земельна ділянка перебуває у постійній власності платника) або  “2” (якщо земельна ділянка перебуває у постійному користування платника);

у колонці 4 – серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акту на земельну ділянку);

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав власності/користування в держаному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця , мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав власності /користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) – послідовність цифр;

у колонці 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:00:0000);

у колонці 8 зазначається площа земельної ділянки у га (з чотирма десятковими знаками);

у колонці 9 зазначається площа земельної ділянки у кв. м  (з двома десятковими знаками);

Наголошуємо, що не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру.

у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (якщо її проведено)(в гривнях з двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації;

у колонці 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі (в гривнях з двома десятковими знаками) – для земель де не проведена нормативна грошова оцінка;

у колонці 12 вказується ставка земельного податку (у відсотках);

у колонці 13 вказується річна сума земельного податку станом на
01 січня звітного року, яка розраховується за формулою:

гр.13 = (гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12)/100

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік.

у колонці 14 зазначається код відповідної пільги згідно з Довідником податкових пільг;

у колонці 15 відображається номер пільги відповідно до законодавства  та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);

у колонці 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку.

На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку по відповідній земельній ділянці, щодо якої надано пільгу.

у колонці 17 вказується річна сума земельного податку станом на
01 січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги з земельного податку, яка розраховується за формулою:

гр. 17 = гр. 13 – гр. 16

Якщо пільга зі сплати земельного податку по відповідній земельній ділянці, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17.

У разі наявності у Декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ ІІ, зокрема:

у колонці 2 зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянки відповідно до Класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу І Декларації);

у колонці 3 – дата укладення договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд –число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 4 – номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності – послідовність цифр;

у колонці 5 – дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

у колонці 6 – номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки – послідовність цифр;

у колонці 7 зазначається кадастровий номер орендованої земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:00:0000);

у колонці 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у га (з чотирма знаками після коми);

у колонці 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в кв. м (з двома знаками після коми);

Наголошуємо, що не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру.

у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі  земельної ділянки (в гривнях з копійками);

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на 01 січня поточного року на коефіцієнт індексації.

у колонці 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);

у колонці 12 вказується річна сума орендної плати станом на 01 січня звітного року, яка розраховується за формулою :

гр. 12= (гр. 8 (або гр. 9) х гр. 10 х гр. 11 )/100

Інформація у колонках 2 розд. І та ІІ Декларації має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі оренди за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 4 – 6 розд. І Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.

Інформація у колонках 3 – 6 розд. ІІ Декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеній в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

У разі припинення права власності або користування земельною ділянкою (в т.ч. оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4 – 6 розд. І Декларації та колонки 3 – 6 розд. ІІ Декларації заповнюються аналогічно. Водночас, платники мають право скористатися нормами п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) щодо подання доповнення до Декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використане контролюючим органом при аналізі показників такої Декларації. Про цей факт платник робить відмітку у спеціально відведеному місці в Декларації, а доповнення до неї вважатиметься невід’ємною частиною такої Декларації.

Інформація у колонках 7 розд. І та ІІ Декларації зазначається у разі наявності та має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 8, 9 розд. І та ІІ Декларації має відповідати інформації, зазначеній в документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.

Звертаємо увагу, загальні суми зазначені у колонках 17 розд. І (у разі наявності у Декларації  відмітки «земельний податок») та колонки 12 розд. ІІ (у разі наявності у Декларації  відмітки «орендна плата»), повинні мати своє відображення у повному обсязі та відповідати даним колонки 3 рядка 3 розд. ІІІ Декларації.

Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити визначені
п. 48.3 ст. 48. ПКУ. Обов’язкові реквізити – це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

У окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити, зокрема код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (п. 48.4 ст. 48 ПКУ).

Звертаємо увагу, що внаслідок подання декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ, за вказаним кодом виникає об’єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов’язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:

https://t.me/infoTAXbot

Підписуйтеся на канали інформування ДПС :

https://t.me/tax_gov_ua

facebook.com/TaxUkraine/

youtube.com/TaxUkraine