Головне управління ДПС
у м. Києві
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Столичні податківці провели сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» щодо порядку обліку фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність

, опубліковано 25 жовтня 2021 о 14:14

В Головному управлінні ДПС у м. Києві 20 жовтня 2021 року відбувся сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» на тему: «Облік фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність».

Пропонуємо Вашій увазі відповіді на деякі запитання, які надійшли від платників податків під час сеансу телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

1. Як здійснюється взяття на облік в контролюючому органі фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність?

Для взяття на облік фізична особа, яка має намір провадити незалежну професійну діяльність, подає особисто або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність) за формою № 5-ОПП (далі – заява за ф. № 5-ОПП) та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності (далі – дозвіл на провадження професійної діяльності).

Взяття на облік фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, здійснюється у день отримання від них заяви за ф. № 5-ОПП.

Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня взяття на облік надсилає платнику довідку про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  (далі – ЄДР)  за формою № 34-ОПП (далі – довідка за ф. № 34-ОПП).

Якщо фізична особа зареєстрована як фізична особа – підприємець та планує здійснювати незалежну професійну діяльність, то вона подає до контролюючого органу заяву за ф. № 5-ОПП з позначкою «Зміни» і копію дозволу на провадження професійної діяльності. Такий платник обліковується в контролюючому органі, як фізична особа – підприємець із ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

2. Яким платникам податків контролюючий орган видає довідку за ф. № 34-ОПП та який термін її дії?

Довідка за ф. № 34-ОПП надається таким платникам податків:

фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність: адвокатам, нотаріусам, приватним виконавцям, судовим експертам, арбітражним керуючим тощо;

нерезидентам (іноземним юридичним компаніям, організаціям), у тому числі постійним представництвам нерезидента, що включені до реєстру платників податків – нерезидентів із ознакою платника податку на прибуток, а також отримали майнові права на нерухомість або землю, відкрили рахунок в банку, дипломатичним місіям та іноземним юридичним особам – виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, представництв донорських установ в Україні;

військовим частинам;

уповноваженим особам договорів про спільну діяльність та управителям майна.

Термін дії довідки за ф. № 34-ОПП є необмежений, крім випадків:

1) для фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, зазначається строк, якщо такий строк вказаний у свідоцтві про реєстрацію чи іншому документі (дозволі, сертифікаті тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності;

2) для договору про спільну діяльність зазначається строк дії договору про спільну діяльність, якщо такий строк указаний у договорі;

3) для договору управління майном зазначається строк дії договору управління майном, указаний у договорі, або п’ять років, якщо сторони не визначили строку дії договору управління майном;

4) якщо платник податків створений на визначений строк чи перебуває на обліку в контролюючому органі до визначеного терміну, зазначається відповідна дата.

3. Чи може ФОП здійснювати незалежну професійну діяльність (адвокат, нотаріус тощо)?

Так, за відсутності обмежень на здійснення підприємницької діяльності/незалежної професійної діяльності, які встановлені законом.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

У такому разі фізична особа зобов’язана подати особисто (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) або через уповноважену особу до контролюючого органу за місцем свого постійного проживання заяву за ф. № 5-ОПП з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності.

4. Чи має право фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знятися з обліку в контролюючих органах, якщо дія документу, який надає право на зайняття незалежною професійною діяльністю не закінчилась або до Єдиного реєстру адвокатів України внесено запис про зміну організаційної форми адвокатської діяльності?

Фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність (адвокат) може бути знята з обліку на підставі поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП (далі – заява за
ф. № 8-ОПП) за умови внесення до Єдиного реєстру адвокатів України записів про:

зміну організаційної форми адвокатської діяльності;

припинення або зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Стосовно інших видів незалежної професійної діяльності застосовуються такі ж самі правила.

5. Яким чином фізичній особі, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знятися з обліку в контролюючому органі у разі прийняття рішення про припинення або зупинення незалежної професійної діяльності?

Фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, знімається з обліку після припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного реєстру чи уповноваженого органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданої до контролюючого органу за основним місцем обліку заяви за ф. № 8-ОПП (заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 7-ЄСВ (далі – заява за ф. № 7-ЄСВ) для платників єдиного внеску), після проведення перевірки контролюючим органом та остаточного розрахунку платником.

Внесення до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків запису про припинення незалежної професійної діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження такої діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

6. У який термін контролюючим органом призначається перевірка у разі внесення до ЄДР запису про припинення підприємницької діяльності ФОП або подання до контролюючого органу заяви за ф. № 8-ОПП фізичною особою, яка припинила незалежну професійну діяльність?

Податковим кодексом України (далі – ПКУ) та нормативно-правовими актами з питань проведення документальних перевірок органами ДПС не встановлено терміну щодо призначення документальної перевірки у разі внесення до ЄДР запису про припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця або подання до контролюючого органу заяви за ф. № 8-ОПП фізичною особою, яка припинила незалежну професійну діяльність.

Водночас, документальна позапланова перевірка фізичної особи, яка припинила підприємницьку діяльність фізичної особи – підприємця або незалежну професійну діяльність, призначається за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, яке оформлюється наказом, за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених ПКУ.

7. Куди подавати Розрахунок та сплачувати ПДФО у разі зміни фізичною особою, яка проводить незалежну професійну діяльність, протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району?

У разі зміни фізичною особою, яка проводить незалежну професійну діяльність, протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, така самозайнята особа сплачує податок на доходи фізичних осіб та подає Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за новим місцезнаходженням з дати взяття на облік у такому контролюючому органі.

8.     Чи необхідно адвокату ставати на облік в контролюючому органі як особі, що здійснює незалежну професійну діяльність, у випадку, коли він не провадить самостійну адвокатську діяльність, а перебуває у трудових відносинах з роботодавцем?

Якщо адвокат здійснює свою діяльність виключно у рамках трудових відносин з роботодавцем (адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням), всі договори про надання правової допомоги укладаються від імені роботодавця та оплата за послуги адвоката здійснюється роботодавцем, то такий адвокат не повинен ставати на облік в контролюючому органі, як особа, що здійснює незалежну професійну діяльність.

Якщо хоча б одна з вищевказаних умов не виконується, то адвокат повинен стати на облік у контролюючому органі, як самозайнята особа.

9. Чи видається ФОП, яка одночасно здійснює незалежну професійну діяльність довідка за ф. № 34-ОПП, а також довідка за ф. № 12-ОПП у випадку припинення лише незалежної професійної діяльності?

Відповідно до норм ст. 65 ПКУ, взяття на облік фізичних осіб – підприємців здійснюється на підставі відомостей, наданих державним реєстратором згідно з Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність – на підставі заяви, яка подається протягом 10 календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності у відповідному уповноваженому органі та отримання документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

Якщо фізична особа зареєстрована як підприємець та здійснює незалежну професійну діяльність, така фізична особа обліковується в контролюючих органах як фізична особа – підприємець з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Довідка за ф. № 34-ОПП видається платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до ЄДР.

Для фізичної особи, яка зареєстрована як підприємець та провадить незалежну професійну діяльність, в довідці за ф. № 34-ОПП перед прізвищем, ім’ям та по батькові обов’язково вказується «Фізична особа – підприємець» та зазначається вид професійної діяльності, наприклад «Фізична особа – підприємець, адвокат».

Якщо фізична особа – підприємець, яка одночасно здійснює незалежну професійну діяльність, припиняє здійснення лише незалежної професійної діяльності та, водночас, не припиняється державна реєстрація фізичної особи – підприємця, у такому випадку йде мова про зміни в облікових даних платника.

Для внесення змін до облікових даних та зняття ознаки провадження незалежної професійної діяльності, такій фізичній особі необхідно подати до контролюючого органу за основним місцем обліку заяву за ф. № 5-ОПП, копію документу, який підтверджу припинення (зупинення) незалежної професійної діяльності та повернути довідку за ф. № 34-ОПП. Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Довідка про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП у такому випадку не видається, оскільки фізична особа продовжує перебувати на обліку в контролюючих органах, як фізична особа – підприємець.

10. Яким чином особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, знятись з обліку в контролюючому органі у разі прийняття рішення про припинення діяльності як платника єдиного внеску?

Зняття з обліку особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у разі прийняття рішення про припинення діяльності як платника єдиного внеску, здійснюється контролюючим органом на підставі поданої нею заяви за ф. № 7-ЄСВ, після проведення перевірки щодо правильності нарахування, сплати єдиного внеску та здійснення остаточного розрахунку платника єдиного внеску з контролюючим органом.

Датою зняття з обліку є дата внесення контролюючим органом запису до реєстру страхувальників.

Після зняття з обліку особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою № 10-ЄСВ.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:

https://t.me/infoTAXbot

Підписуйтеся на канали інформування ДПС:

https://t.me/tax_gov_ua

facebook.com/TaxUkraine/

youtube.com/TaxUkraine