Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Яка дата вважається початком/закінченням користування пільгою  для графи «Строк користування податковою пільгою у звітному періоді» додатка ПП до декларації з податку на прибуток при застосуванні норм міжнародного договору України про уникнення подвійного

, опубліковано 02 червня 2023 о 09:11

Головне   управління  ДПС  у  м. Києві повідомляє, що відповідно до пп. 16.1.6 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов’язаний подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг – пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб’єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Застосування правил міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України регулюється ст. 103 ПКУ.

Згідно з п. 103.1 ст. 103 ПКУ застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.

Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом з урахуванням особливостей, передбачених пп. 103.5 і 103.6 ст. 103 ПКУ, особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України, а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 ПКУ).

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 зі змінами та доповненнями, є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку № 1233).

Згідно з п. 2 Порядку № 1233 суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та відображає інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені ПКУ.

Пунктом 30.3 ПКУ встановлено, що платник податків вправі використовувати податкову пільгу з моменту виникнення відповідних підстав для її застосування і протягом усього строку її дії.

Сума податку не сплаченого до бюджету при оподаткуванні доходів нерезидентів з урахуванням положень міжнародних договорів України відображається у додатку ПП «Інформація про суми податкових пільг» до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року № 897 зі змінами та доповненнями.

Розрахунок відповідної суми податку не сплаченого до бюджету здійснюється на підставі показників декларації та додатка ПН до неї, які складаються наростаючим підсумком з початку року.

У графі «Строк користування податковою пільгою у звітному періоді» додатка ПП до декларації зазначаються «число, місяць, рік початку» та «число, місяць, рік закінчення» користування відповідною податковою пільгою.

Тобто, у разі застосування норм міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування при оподаткуванні доходів нерезидентів датою початку/закінчення користування податковою пільгою у звітному періоді є дата виплати доходу нерезиденту.

Якщо виплати доходів нерезиденту здійснюються декілька разів протягом звітних (податкових) періодів року, то датою початку користування відповідною податковою пільгою є день першої виплати доходу, а датою закінчення користування – день останньої виплати доходу.

Враховуючи те, що заповнення додатка ПП до декларації здійснюється на підставі показників декларації та додатка ПН до неї, які складаються наростаючим підсумком з початку року, то незалежно від того здійснюється виплата доходу нерезиденту у наступних звітних періодах поточного року чи ні, додаток ПП до декларації подається з відображенням застосованої у попередньому звітному періоді поточного року податкової пільги.

Підписатися на YouTube-канал Головного управління ДПС у м. Києві: 
https://cutt.ly/UgBni5e

Комунікаційна податкова платформа для громадськості та бізнес-спільноти: 
kyiv.ikc@tax.gov.ua

Підписатися на телеграм-канал ДПС: 
https://t.me/tax_gov_ua