Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Типові помилки при заповнені податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води

, опубліковано 16 червня 2021 о 09:10

Головне управління ДПС у м. Києві звертає увагу, що при заповненні звітності з рентної плати за спеціальне використання води, зокрема додатку 5 «Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води» до податкової декларації, платники припускаються таких помилок:

- у групі рядків 8 Додатку 5 здійснюється некоректне відображення об’єкта оподаткування – фактичний обсяг використаної з початку року води, у тому числі в частині таких передбачених Додатком 5 складових: «в межах установленого річного ліміту» в рядку 8.1 Додатку 5 та «понад установлений річний ліміт» в рядку 8.2 Додатку 5.

Попри те, що у рядку 8 Додатку 5 встановлено арифметичний контроль розміру об’єкту оподаткування (р.8 = р.8.1+р.8.2), у поданих Додатках 5 не зазначено його величину в рядку 8 Додатку 5, у той же час рядки 8.1 та/або 8.2 містять числові значення.

За вказаних обставин, камеральною перевіркою фіксується помилка визначення об’єкту оподаткування рентної плати за спеціальне використання води (далі – Рентна плата).

-  у рядку 9 Додатка 5 до декларації зазначаються невірні ставки Рентної плати. Чинні ставки Рентної плати передбачені п. 255.5 ст. 255 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

- у рядку 10.2 Додатку 5 зазначаються коефіцієнти, що застосовуються для обчислення податкових зобов’язань з Рентної плати за частини об’єкту оподаткування – обсяги води безпосередньо спожиті такими категоріями як «населення» - 0 (нуль); «водопостачальними» - 0,3 (нуль три десятих); «інші, у тому числі промислові споживачі» - 1,0 (одиниця).

Водночас, ПКУ передбачає обчислення податкових зобов’язань з Рентної плати із застосуванням кількох коефіцієнтів, а саме: встановленого п. 255.6 ст. 255 ПКУ для теплоелектростанцій з прямоточною системою водопостачання «технологічного» коефіцієнту – 0,005 (нуль п’ять тисячних) у рядку 10.1 Додатку, а також «санкційних» коефіцієнтів за порушенням: умов провадження господарської діяльності у випадку передбаченої пп. 255.11.10    п. 255.11 ст. 255 ПКУ відсутності інструментальних засобів обліку – 2 (два) у рядку 10.3 Додатку 5 та передбаченого пп. 255.11.13 п. 255.11 ст. 255 ПКУ перевищення встановленого дозвільними документами обсягу споживання води – 5 (п’ять) у рядку 10.4 Додатку 5.

Помилкове зазначення платниками Рентної плати величин коефіцієнтів, а також їх зазначення у неналежних рядках 10.1-10.4 Додатку 5 камеральною перевіркою виявляє арифметичні помилки у обчисленні сум податкових зобов’язань з Рентної плати.

- у рядку 11 Додатку 5 здійснюється помилкове відображення податкових зобов’язань.

Обмеження у дозвільних документах платників обсягів використання контролюється взаємопов’язаними рядками 11, 12, та 13 Додатку 5, тому помилки декларування у рядку 11 «Податкове зобов’язання з початку року» Додатку 5 призводить до невідворотного виникнення помилки у рядку 12 «Податкове зобов’язання з початку року за попередній звітний період» Додатку 5, а також до помилкового, й досить часто від’ємного значення, декларування податкових зобов’язань з Рентної плати у рядку 13 «Податкове зобов’язання за податковий (звітний) квартал» Додатку 5.

Для уникнення нарахування штрафних санкцій, просимо бути уважними під час заповнення податкової звітності та дотримуватися порядку заповнення реквізитів у декларації з рентної плати за спеціальне використання води. 

Довідково: форма Податкової декларації з Рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року № 719, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2015 року за № 1051/27496.

Спілкуйтеся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «InfoTAX»:

https://t.me/infoTAXbot

Підписуйтеся на канали інформування ДПС :

https://t.me/tax_gov_ua

facebook.com/TaxUkraine/

youtube.com/TaxUkraine